Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är allt organiskt material som kommer från trädgården. Det kan till exempel vara löv, gräs, fallfrukt, mossa, kvistar, blommor, buskar och andra växtdelar.

Så här gör du med ditt trädgårdsavfall

Du får kompostera på din egen tomt så länge det inte bidrar till en olägenhet för dina grannar. Har du inte möjlighet att kompostera trädgårdsavfall på din egen tomt kan du lämna det gratis på återvinningscentralen.

Avfall och återvinning
Guide för kompostering av hushållsavfall Länk till annan webbplats.

Avfallshantering av invasiva arter

Invasiva arter ska inte läggas i komposten. Lägg invasiva arter i väl förslutna plastpåsar. Gärna dubbla påsar för att minska risken för att de fröar av sig eller att växtdelar ramlar ut. Rör det sig om en mindre mängd kan du slänga påsen med avfall i din gröna soptunna på fastigheten. Är det en större mängd kan du köra påsarna till återbruket. Avfallet bränns då upp.

Invasiva arter

8 goda anledningar att INTE dumpa
trädgårdsavfall i naturen

Att slänga trädgårdsavfall i naturen är förbjudet och ett brott enligt miljöbalken. Trädgårdsavfall som dumpats i bostadsnära områden hittas allt för ofta. Från dessa olagliga komposter (naturkomposter) sprids oftast invasiva arter ut i grönområdet. De invasiva arterna påverkar vår natur negativt och kan ta över naturområden.

  1. Det är ett brott (nedskräpning) enligt miljöbalken.
  2. Invasiva främmande arter sprider sig och skadar naturen genom att de tränger undan den naturliga växtligheten.
  3. Det bjuder in till dumpning av andra typer av avfall, till exempel glas och plast.
  4. Friska träd kvävs och dör, då rötterna skadas av naturkomposterna.
  5. De olagliga komposterna innehåller mycket näring som läcker ut till närliggande vattendrag, vilket kan leda till övergödning och syrebrist.
  6. Det drar till sig råttor, mördarsniglar och andra skadedjur. Mördarsniglar trivs utmärkt i högar med trädgårdsavfall.
  7. Kommunen behöver sanera komposterna vilket ofta är mycket kostsamt.
  8. Näringen från naturkomposterna kan leda till att det växer kraftigare i skogsdungen och det krävs mer resurser för att röja i skogen.

Hjälp oss att hitta naturkomposter

Vi vill med er hjälp hitta naturkomposter för att kunna förhindra dumpning av trädgårdsavfall. Tipsa oss genom att skicka e-post till naturvard@sala.se eller ring 0224-74 70 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås