Samlad information om el- och energisituationen

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd och risk finns att elen inte räcker för vissa timmar under vintern. Det här innebär att vi alla behöver hjälpas åt att förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du samlad information om el- och energisituationen.

Enligt Energimyndigheten har kriget i Ukraina fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige, vilket har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Nu räknas varje kilowattimme.

Tillsammans hjälps vi åt

Enligt Svenska kraftnät är det dags för oss att återigen plana ut kurvan. Denna gång behöver vi flytta vår elförbrukning för att kapa topparna och minska risken för effektbrist. Annars finns risk för manuell frånkoppling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur vi kan hjälpas åt att plana ut kurvan (Svenska kraftnät) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. På Energimyndighetens webbplats hittar du mer information om läget och varför vi behöver minska elanvändningen.

Läs mer om läget och varför vi behöver minska elanvändningen: Varje kilowattimme räknas (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur du kan bidra

Vill du bidra till minskad elanvändning? Att energieffektivisera ditt hus minskar både energianvändningen och din elräkning.

Läs mer om hur du kan energieffektivisera hemma: Jag vill energieffektivisera hemma (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha energirådgivning? Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig kostnadsfria och opartiska råd kring hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn i vardagen.

Här kan du läsa mer om Energi- och klimatrådgivarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du förbereda dig? Du som medborgare är själv ansvarig för att klara av en störning i samhället, exempelvis ett strömavbrott.

Här har MSB samlat tips och råd för din hemberedskap,
Förbered dig för kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad beror energisituationen på?

Vårt elsystem är robust men komplext. Det finns en rad faktorer som påverkar elförsörjningen och energiläget. Energimyndigheten har samlat vanliga frågor och svar samt fördjupad information om energiläget.

Här kan du läsa mer om energiläget: Fakta om energiläget (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manuell frånkoppling

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

En manuell förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område det behöver kopplas bort el, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter.

Läs mer om manuell frånkoppling (Svenska kraftnät) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid manuell frånkoppling hittar du information på din nätägares webbplats.

Våra nätägare i Heby kommun

Sala Heby Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplands Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källor: Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Tidigare publicerade lokala nyheter

Så ska vi spara el i våra verksamheter

Energikontoret hjälper oss att bli ännu mer energismarta Länk till annan webbplats.

Tillsammans tittar vi på hur vi kan dra ner vår elförbrukning Länk till annan webbplats.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord