DP 373 Lilla Ramsjö etapp 2

Morgongåva bostäder AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för delar av fastigheten Lilla Ramsjö 2:52. Området nordost om det nu utpekade planområdet planlades under 2015 och 2017 för bostadsbebyggelse.

Syftet med den nu aktuella ansökan är att möjliggöra för ytterligare bostäder i olika upplåtelseform och storlek, både flerfamiljshus och enskilda hus.

Planarbetet är vilande i väntan på den nya fördjupade översiktsplanen för Morgongåva.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord