DP 360 Kv Pumpen, Magasinet och Hembygden

Syftet med planen är att hitta ytor för kompletterande flerbostadsbebyggelse inom planområdet. Detaljplanen syftar också till att uppdatera de gamla stadsplanerna och anpassa dem efter dagens markanvändning och behov.

Detaljplanen är vilande efter att Hebygårdar drog tillbaka sitt intresse som planintressent och frågan om parkeringar i området behöver lösas.

Detaljplanen var på samråd 2016-11-14 – 2016-12-16.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord