DPä 408 Konstlist i Heby, Brandmannen 1 och 2

Syftet med planändringen är att ändra byggnadshöjd samt flytt av markreservat för att möjliggöra utbyggnad av verksamheten på fastigheten Brandmannen 2. Den tänkta bebyggelsen är en utbyggnad i samma stil som befintlig byggnad. Den tänkta utbyggnaden ska enligt situationsplanen bli 1000 m2 som ska inkludera lager, personalutrymmen, kontor samt en ny kundentré.

Då delar av markreservatet kan komma att hamna på fastigheten Brandmannen 1 inkluderas även denna i planområdet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 januari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord