DPä 403 Kapellvägen Tärnsjö

Syftet med detaljplaneändringen är att utreda möjligheten att införa kommunalt huvudmannaskap för Kapellvägen i hela dess längd i Tärnsjö tätort. Cirka tre fjärdedelar av Kapellvägens sträckning löper idag genom ett område som är planlagt med ett antal äldre så kallade byggnadsplaner som anger enskilt huvudmannaskap för allmänna platser inklusive gator, däribland Kapellvägen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord