Nya vård- och omsorgsboendet

Skiss över nya vård- och omsorgsboendet Lövstavägen.

I slutet av 2022 beräknas Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende Lövstavägen stå klart intill Västerlövsta kyrka i Heby. Det nya boendet kommer att inrymma 80 lägenheter samt kontor för hemtjänst och hemsjukvård.

Boendet utvecklas med fokus på att skapa trivsamma miljöer och smarta lösningar för såväl de boende som medarbetare och anhöriga genom effektivt utformade lokaler och materialval som för tankarna till hemmiljö.

Trädgård för både vila och aktivitet

Vi har utformat en trädgård som en naturlig del av boendet med lummiga platser och bersåer för vila. Det finns också plats för aktiviteter för den som till exempel vill odla eller ta en promenad.

Parkområde intill

Heby kommun kommer också att utveckla en intillliggande park i samband med bygget av boendet.

14 september 2021

Det nya vård- och omsorgsboendet börjar ta form när bygget startar ovan mark.

28 maj 2021

Arbetet kan nu följas via webbkamera.

10 mars 2021

Snart dags för pålning av nya vård- och omsorgsboendet.

28 oktober 2020

Hebys nya väg, där nya vård- och omsorgsboendet uppförs, får namnet Lövstavägen – ett namn med historiska anor.

20 september 2020

Nu är avtalen skrivna – byggnationen av nya vård- och omsorgsboendet kan förberedas

13 juli 2020

Heby kommun tecknar avtal med Altura och Drevviken om nytt vård- och omsorgsboende

28 maj 2020

Konstnären ÅC Danell skänker gåva till nya vård- och omsorgsboendet. Det är en oljemålning med vackert Hebymotiv och en staty av en hund av Sonja Pettersson.

12 december 2019

Klart med aktörer för nya vård- och omsorgsboendet i Heby.

18 juni 2019

Medborgardialog kring Hebys framtida vård- och omsorgsboende.

1 februari 2018

Information går ut till potentiella hyresvärdar för nya vård- och omsorgsboendet i Heby inför upphandling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås