Mark att arrendera

Om du är intresserad av att arrendera mark ska du kontakta mark- och planeringsenheten som förvaltar kommunens arrenden.

Blommor i solnedgång

Du kan till exempel arrendera mark för att utöka din trädgård eller jordbruksfastighet.

När du arrenderar mark har du möjlighet att använda marken under en viss tidsperiod. Vi skriver då ett avtal och du betalar en avgift.

Taxor för arrenden 2022

Typ av arrende

Avgift per år

Jordbruksarrende

1250 kronor/hektar

Betesmark

625 kronor/hektar

Jaktarrende

62,50 kronor/hektar

Tomträtt

Marktaxeringsvärde x 1,33 x 0,0375

Markområde

Grundavgift 500 kronor + 1 krona/kvadratmeter

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord