Belysningen vid elljusspåret
i Heby fungerar inte

Belysningen vid elljusspåret i Heby fungerar inte efter ett åsknedslag.

Vi vet ännu inte hur omfattande felet är och när det kan vara åtgärdat. Vi hoppas att det kan åtgärdas så snart som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås