Snart är det dags - 1300 ton sand ska sopas upp från våra gator

Den 17 april inleds arbetet med att ta upp sand från våra gator. Om allt går enligt plan kommer arbetet att pågå under drygt en månad.

- En utmaning i år igen är att det fortfarande är väldigt kalla nätter. Maskinerna är utrustade med vatten för att dämpa dammet och det gör dem känsliga för kyla. Dessutom är en del vägar fortfarande isiga och plogvallar ligger kvar med grus i men vi håller tummarna för att vi kan komma igång den 17 april enligt plan, säger Daniel Hagman, gatuansvarig på Heby kommun.

Entreprenören och kommunen har kommit överens om att de får smygstarta så snart de anser att de har möjlighet med viss grovsopning i syfte att testa utrustning och maskiner så de kan gå för fullt från och med den 17 april. Sopar vi för tidigt vore det olyckligt om det behöver sandas igen.

Sopning även kvällstid

Sopning kommer att ske även på kvällarna med anledning av att det då är mindre trafik och färre människor ute. På många platser grovsopar maskinerna först för att senare återkomma för finsopning.

- Det kan göra att det ligger kvar sand när maskinerna har varit i området en första gång men de kommer tillbaka och gör en finsop. Det är inte ovanligt att det kan ta en vecka innan finsopningen sker så var inte för snabba att felanmälan då detta tar onödiga resurser. Det är toppen om alla parkerar sina bilar inne på sina tomter och inte ställer ut sopkärl på gatan. Då blir det enklare för sopmaskinen och renare på gatan, säger Daniel Hagman.

Utsedda uppsamlingsplatser

Då sopmaskinerna rymmer en ganska liten mängd sand kommer de under arbetets gång att tömmas på ett antal utsedda platser. Det är platser som är särskilt utsedda för att det inte ska störa trafiksäkerhet eller omgivning. När all sopning är slutförd kommer högarna med sand att fraktas bort.

- Ett tips till alla är att sopa upp sand och spara i hinkar hemma i förrådet eller garaget till nästa vintersäsong. Då slipper du också åka och hämta sand när första halkan kommer, säger Daniel.

Se över häckar och träd

En stor hjälp för de som sopar är också om träd och häckar är klippta så att de inte hänger ut på gator trottoarer, gång- och cykelbanor.

- Toppen också om man sopar av murar, staket och trädgårdsgångar innan sopmaskinen har varit i området. Jag tror att vi alla ser fram emot när det är helt sandfritt på våra gator, säger Daniel Hagman.

Daniel vill också påminna alla om att hålla säkerhetsavstånd till arbetsfordon i arbete och skapa ögonkontakt med chauffören om passage är nödvändig.

Den planerade ordningen 2023

  1. Harbo
  2. Östervåla
  3. Tärnsjö
  4. Runhällen
  5. Huddunge
  6. Vittinge
  7. Morgongåva
  8. Heby

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord