Vi sanerar vatten- och avloppsnätet under våren 2023

Tekniska enheten sanerar VA-nätet under våren 2023 med start i mars.

Arbetet kommer medföra begränsad framkomlighet under en tid och vi ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå. Vatten och avlopp kommer dock fungera som vanligt med undantag för kortare driftstörningar.

Gator som berörs

De gator som berörs i Heby är: Tingsgatan, Nygatan och Storgatan 7A, 6A-B och 8A-B

Ny beläggning efter arbetet

Efter avslutat arbete förses samtliga gator med ny beläggning. Beroende på saneringens omfattning sker asfalteringsarbete året efter.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Tekniska enheten.
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord