Belysningsstolpar tas ner
i Östervåla med start måndagen den 27 mars

Måndagen den 27 mars börjar arbetet med att ta ner belysningsstolpar i delar av Östervåla.

De vägar som berörs är Åbyvägen (Huggleraka), en del av Gräsbovägen och en del av Kilgrändsvägen utanför Östervåla centralort. Gatubelysningen utmed dessa statliga eller enskilda vägar släcktes ner sommaren 2022 i enlighet med ett beslut om att Heby kommun inte längre ska ansvara för belysning vid statliga och enskilda vägar. Nu är det alltså dags att ta bort belysningsanläggningen helt och hållet på dessa vägsträckor.

Gammal belysning tas bort

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås