Ny inriktning för sommaren 2024 i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Tonårstjej, man ser tröja och lurar som hänger runt halse, ansiktet syns inte

Genrebild

Den nya inriktningen innebär uppsökande och trygghetsskapande arbete på platser där barn och unga vistas. Arbetet sker i samverkan mellan Heby kommun och lokalpolisområde Norduppland.

En ny inriktning har tagits fram för sommaren 2024.

Den nya inriktningen är baserad på den lägesbild som har tagits fram under senvåren och de erfarenheter vi har från förra sommaren. Inriktningen innebär att Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland i samverkan arbetar uppsökande och trygghetsskapande på de platser där barn och ungdomar vistas. Ett extra fokus i arbetet är platser där det kan förekomma ordningsstörningar.

-Vårt uppsökande och trygghetsskapande arbete är igång och vi strävar efter att vara på de platser där våra ungdomar befinner sig för att kunna möta dem och tillsammans förebygga ordningsstörningar och se till att det är tryggt, säger Mina Hagenvall, hållbarhetschef i Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord