Tack alla som kom på våra dialogmöten om rensning av diken och vattendrag

Människor är samlade i en lokal för att lyssna och ha dialog kring rensning av vattendrag

Under juni månad så bjöd Heby kommun i samarbete med LRF in till dialogmöte kring rensning av vattendragen i kommunen. Tack alla ni som kom.

Vi vill tacka på att tacka alla ni som kom till våra möten 11 juni i Heby och 19 juni i Östervåla. Stämningen var god och många bra frågor lyftes. Syftet med dialogmötena var att diskutera rensning av vattendragen i kommunen, kunna ställa frågor kring regelverk samt möjlighet hitta samarbetspartners och utbyta erfarenheter.

Svar på frågor publiceras på webben

Under mötena kom många bra frågor upp. De frågor som är av mer generell karaktär kommer vi sammanställa svar till och publicera på heby.se så snart vi har möjlighet.

Förslag om en förteckning över markavvattningsföretag

Det kom också upp förslag om att skapa en förteckning över aktiva markavvattningsföretag för att underlätta att hålla kontakt med närliggande företag kring rensning. Använd formuläret för att bidra till förteckningen. Inskicken går till vår projektledare för skyfall och höga flöden, Madelene Rendlert.

Tack igen och vi hoppas på en fortsatt öppen dialog!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord