Miljötillsyn på skolor i Heby kommun

Händer håller i jord

Miljöenheten på Heby kommun har haft tillsyn i Heby skola F-6, Anpassad grundskola, Heby skola 7-9, Morgongåva skola, Tärnsjö skola och Östervåla skola F-9. Miljötillsynen hade fokus på ventilation.

Resultatet som Bygg- och miljönämnden har beslutat är att Heby kommun blir skyldiga att genomföra åtgärder mot de brister som kom fram under tillsynen. Följande åtgärdspunkter togs upp (alla skolor berörs inte av alla åtgärdspunkter):

  1. Säkerställa luftkvalitén i alla rum och utrymmen där eleverna vistas under längre tid.
  2. Sätta upp anslag om hur många personer som ventilationen är anpassad för i de rum som eleverna vistas i under längre tid.
  3. Ta fram rutiner för att ventilationen kontrolleras och sköts på rätt sätt.
  4. Sätta upp lämplig solavskärmning både ute och inne.
  5. Se till att det finns både soliga och skuggiga områden på skolgårdar
  6. Att genom skyltning förtydliga informationen om rökförbudet som råder på området.

Senast 36 månader efter beslutet ska Heby kommun visa för kommunens miljöenhet att punkt 1-2 är åtgärdade. Punkt 3-6 ska vara redovisade snarast, dock senast den 31 oktober år 2024.

Bygg- och miljönämndens beslut kommer nu att tas upp på Barn- och utbildningsförvaltningens möte i juni.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin