Välkommen till dialogmöte
- rensning av diken och vattendrag

Dike i åkermark

Nu bjuder Heby kommun och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) in till dialog om rensning av vattendrag i Heby kommun. Frågan om rensning aktualiserades i och med det skyfall och de översvämningar som vi såg under hösten 2023.

Frågan om rensning av vattendrag är komplex, och ofta är det flera fastighetsägare och aktörer som berörs eller är ägare av mark där vattendraget flödar. Därför bjuder vi nu in till dialogmöte för att möjliggöra samverkan och diskussion mellan berörda parter.

För vem?

Vi bjuder in dig som fastighetsägare som har rådighet över diken eller vattendrag. Kanske tillhör du ett dikesföretag eller annat markavvattningsföretag och vill lära dig mer. Eller så är du osäker om du tillhör någon av dessa och vill komma för att ställa frågor.

Under mötet

Under mötet är representanter från Heby kommun och LRF på plats. Till oss har du möjlighet att ställa frågor om regler och tillstånd, och vad som gäller kring rensning av diken och vattendrag. Under mötet kan vi också hitta vägar framåt, hitta samarbetspartners och utbyta erfarenheter.

Datum och tider

Vi bjuder in till två olika möten, ett i Östervåla och ett i Heby.

Heby folkets hus, B-salen
Tisdag 11 juni kl.17.30-19.30
Sista anmälningsdag 7 juni.

Östervåla församlingshem
Onsdag 19 juni kl.17.30-19.30
Sista anmälningsdag 16 juni.

Anmälan och frågor

För att veta hur många som kommer ber vi dig att anmäla dig direkt i formuläret här nedan.


Vilket möte vill du anmäla dig till?  * (obligatorisk)
Vilket möte vill du anmäla dig till?


I vilken egenskap kommer du?
I vilken egenskap kommer du?

Ange dina frågor här

Frivillig information - vi använder den bara i syfte att kommunicera med dig kring det här specifika mötet, och bara om mötet av någon anledning skulle bli inställt.

Har du generella frågor om dialogmötena är du välkommen att kontakta projektledare för Heby kommuns plan för skyfall och höga flöden, Madelene Rendlert.

madelene.rendlert@heby.se
0224-363 51

Välkommen önskar
Heby kommun och LRF


Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord