Vall ska minska risken för översvämningar vid Tegelvallen

Samhällsbyggnadsnämnden tog vid tisdagens sammanträde 14 maj beslut om att låta bygga en 1,5 meter hög vall för att minska risken för att idrottsplatsen Tegelvallen i Heby översvämmas som den gjorde hösten 2023.

Heby AIF har på egen hand samlat in pengar genom bidrag och donationer till att bygga upp Tegelvallen på nytt och under april månad lades den nya konstgräsplanen på plats. Inför denna restaurering ställdes frågan kring vilka åtgärder som man skulle kunna sätta in i händelse av ett nytt hot om översvämning.

Förslag på åtgärd

Kommunen tar nu fram en plan för skyfall och höga flöden för att långsiktigt kunna minska risken för stor påverkan på grund av översvämning. Men kommunen har också tittat på åtgärder som kan genomföras på kortare sikt för att förebygga översvämningar vid Tegelvallen. En vall är en sådan åtgärd.

Vall beräknas färdig till slutet av september

I dag har Samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om att låta bygga en 1,5 meter hög vall som ska hindra vatten att brädda över till idrottsplatsen i händelse av höga flöden. Vallen ska börja projekteras efter beviljat bygglov och beräknas vara klar sista september 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord