EU-val 2024 - Ålder och medborgarskap avgör din rätt att rösta

Händer håller i jord

För att ha rösträtt måste du har fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vi alla val. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar för valdagen. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt och röstkort i EU-valet

Alla som har rösträtt får ett röstkort. Du som bor utomlands får ditt utlandsröstkort senast den 25 april. Du som bor i Sverige får ditt röstkort senast den 22 maj.

Du får ditt röstkort med posten

Alla som har rösträtt får ett röstkort. På röstkortet står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Du får också förslag på lokaler där du kan förtidsrösta.

Du som bor utomlands och är med i den svenska röstlängden får ditt utlandsröstkort med posten senast den 25 april. Du som bor i Sverige får ditt röstkort senast den 22 maj.

Mer om röstkort Länk till annan webbplats.

Rösträtt i EU-valet

Du får rösta i EU-valet om du är medborgare i ett land i EU, fyller 18 år senast på valdagen den 9 juni och är med i den svenska röstlängden.

Mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats.

EU-medborgare som vill rösta i EU-valet

Du som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige men är folkbokförd i Sverige kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare.

Du behöver då fylla i en blankett för att antingen anmäla dig till den svenska röstlängden eller för att avanmäla dig ifrån den, eftersom du bara får rösta i ett land. Sista dag för att anmäla dig eller avanmäla dig är den 10 maj.

Mer om EU-medborgare som vill rösta i EU-valet Länk till annan webbplats.

Utlandssvenskar som vill rösta i EU-valet

Du som är utlandssvensk kan rösta i EU-valet men du behöver anmäla dig till den svenska röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Du kan anmäla dig via en blankett på skatteverket.se eller genom att rösta på en ambassad eller brevrösta från utlandet.

Mer om utlandssvenskar som vill rösta i EU-valet Länk till annan webbplats.

Mer om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin