Dialogmöte med anledning av Tämnarens höga vattenstånd

Möte om Tämnaren

Den 3 maj sammankallade Heby kommun till dialogmöte beträffande de långvariga översvämningarna runt Tämnaren. På mötet deltog representanter från Länsstyrelsen Uppsala län, Uppsala Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund, Nilsson kraft, Tierps kommun, Trafikverket och SMHI.

Dialogmötet syftade till att ge en lägesbeskrivning från respektive part för att få en gemensam bild av situationen, samt en möjlighet att diskutera åtgärder på kort och lång sikt.

Situationen runt Tämnaren är väldigt allvarlig för drabbade lantbrukare. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) uppskattar att 1300 hektar jordbruksmark och 500 hektar skog står under vatten. Det medför ett oerhört allvarligt ekonomiskt läge för berörda markägare.

Tämnarens sjösänkningsföretag ämnar genomföra punktinsatser och rensa längs Tämnarån för att förbättra flödet.

Inom kort kommer ett uppföljande möte ske där diskussionerna kring långsiktiga åtgärder ska fortsätta.

Läs också

Rapport från möte om de långvariga översvämningarna runt Tämnaren - LRF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Samverkan kring höga vattennivåer runt Tämnaren - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord