Rungården Stjärnmärkt
av Svenskt Demenscentrum

Diplom Rungården Stjärnmärkt

Vi har tidigare berättat om andra verksamheter som blivit Stjärnmärkta inom vård och omsorgs förvaltningen i kommunen, nu har också Rungården fått sitt diplom överlämnat.

-Alla medarbetare är nu klara med sin utbildning och har gjort ett fantastiskt arbete, säger Bekhal Hawez som är Enhetschef på Rungårdens vård och omsorgsboende.

Teambuildning

Rungården har, precis som övriga stjärnmärkta verksamheter, valt ett utvecklingsområde att arbeta vidare med. Rungårdens utvecklingsområde är teambuilding, ett område som kommer att granskas av Svenskt Demenscentrum en gång per år.

- Det handlar om brukaren och deras anhöriga tillsammans med vård och omsorgspersonal. Att vi alla arbetar med brukaren i fokus för att kunna skapa så mycket delaktighet och personcentrerad vård som möjligt säger Eija Larsson, Undersköterska på Rungården Morgongåva.

Firar

Nu ska det firas ordentligt och bjudas in till fest. Verksamhetsamhetschef Karin Johannsson, medarbetare, brukare och anhöriga bjuds in på mingelbubbel, kaffe och tårta för att hylla framgången.

-Medarbetarna har alltid arbetat med brukaren i fokus men med stjärnmärkt får vi en större struktur i arbetet och vi kan också mäta vår utveckling på ett annat sätt. Jag är oerhört stolt över mina medarbetare här som med ett så stort engagemang och intresse tagit sig an detta säger Bekhal.

-Vi har alltid lyssnat på brukaren och vad hen vill och det ska vi fortsätta göra. Att se personen bakom sjukdomen är viktigt, vi är alla olika och det är då viktigt att lyssna för att kunna i så hög utsträckning det bara går, göra så som brukaren vill ha det säger Eija.

Arbetet har redan startat

Arbetet med utvecklingsområdet teambuildning har redan startat. Det innebär bland annat att verksamheten har:

  • Strukturerade och utvärderande team träffar som har schemalagts och där den enskilda brukaren är i fokus.
  • Kostråd har också utvecklats som brukare och anhöriga är delaktiga i.
  • Brukarråd: Personal, brukare, chef är delaktiga, där man är med och påverkar och har önskemål.
  • Teamet är samlat för att kunna göra en så personcentrerad vård och omsorg som är möjlig. I teamet ingår förutom brukare och anhörig. Omsorgspersonal (som jobbar närmast brukare) sjuksköterska, rehab personal, chef, och även läkare vid behov.

- Jag ser redan resultat med de förändringar vi gjort. Vi har en större teamkänsla och ett större förtroende för varandra som också i sin tur skapar delaktighet säger Bekhal.

- Utbildningen har varit jättebra och vi kan alla få fokusera på samma sak och tänka i samma banor, det skapar ett intresse att vilja lära sig mer säger Eija.

Stolta utbildare

Anna-Carin Pettersson och Marianne Carlstam är två av utbildarna för stjärnmärkt som har arbetat tillsammans med Rungården för att uppnå stjärnmärkningen. För Anna-Carin känns det lite extra i hjärtat att Rungården blivit stjärnmärkta.

-Jag började min karriär här för 40 år sedan och att nu få vara med och stjärnmärka arbetsplatsen gör mig riktigt stolt.

Att vi fått den här möjligheten och att kommunen satsar på detta är fantastiskt för både medarbetare inom vård och omsorg och för de som är brukare hos oss säger Anna-Carin.

Vi säger stort grattis till Rungården!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin