Nu återupptas arbetet
med multibanan i Lundaområdet

Händer håller i jord

Det fortsatta arbetet med att färdigställa Multibanan på Lundaområdet beräknas pågå under maj och juni.

Under tiden arbetet pågår kommer delar av motionsspåret vara avstängd och avspärrat och får inte beträdas av säkerhetsskäl då stora och tunga maskiner kommer utföra arbeten. Även belysningen kommer fortsatt vara ur funktion då delar av befintliga belysningsstolpar ska flyttas och en del nya ska installeras.

Motionärer som vill nyttja delar av motionsspåret hänvisas till de stigar som ansluter till motionsspåret via ex. Ol-jansvägen. Se karta med orange hänvisning.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin