EU-val 2024:
Offentlighet och öppenhet

Händer håller i jord

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till. Röstmottagning och rösträkning får dock inte störas.

Alla röster räknas två gånger. En preliminär rösträkning genomförs vid två tillfällena hos kommunerna, dels på valnatten och dels på onsdagen efter valdagen. Det är länsstyrelsen som genomför den slutliga rösträkningen och det är först efter den som vi har ett slutligt resultat.

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på stället för röstmottagning. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill den ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Har du frågor kring valet är du välkommen att kontakta vår Medborgarservice, 0224-360 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin