Vi utreder framtidens bygg- och miljöverksamhet i Heby kommun

Händer håller i jord

Kommunstyrelsen har beslutat om att genomföra en förstudie om framtidens bygg- och miljöverksamhet i Heby kommun. Bakgrunden är att Sala kommun har sagt upp avtalet om den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen som har funnits sedan 2007.

Heby kommun ska nu undersöka förutsättningarna för samarbete med annan part efter 31 december 2025.

Viktiga aspekter i ett framtida samarbete är möjlighet till närvaro i kommunen och att det ska vara en samarbetspartner som kan ha god kontakt och ge bra service till våra företag och medborgare. De ska också kunna göra en rättsäker, tydlig och enkel tillsyn och ge handläggning av hög kvalitet.

Gällande avtal med Sala upphör 31 december 2025 och förstudien om framtidens bygg- och miljöverksamhet startar under våren 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås