Heby kommun har tecknat två nya hållbarhetslöften för miljö

Emma Burstedt och Marie Wilén tillsammans med landshövding Uppsala län

Kommundirektör Emma Burstedt och kommunalråd Marie Wilén (C) tillsammans med landshövding Stefan Attefall under löftescermonin på Uppsala slott. Foto: Länsstyrelsen

Fredag 24 november signerade kommunalråd Marie Wilén (C) och kommundirektör Emma Burstedt två nya hållbarhetslöften för miljö, under Länsstyrelsens löftescermoni på Uppsala slott.

Färdplan för ett hållbart län

Färdplan för ett hållbart län är Uppsala läns gemensamma insats och går ut på att stärka miljö- och klimatarbetet. Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring, för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Inom ramen för färdplanen kan organisationer, myndigheter och företag i länet teckna frivilliga hållbarhetslöften.

Över 50 olika aktörer i länet har aktuella löften med länsstyrelsen. Många har tecknat flera hållbarhetslöften med aktiviteter inom fyra regionala åtgärdsprogram; klimat, samhällsutveckling, vatten och biologisk mångfald.

Heby kommuns hållbarhetslöften

Heby kommun är en av aktörerna i länet som har tecknat löften för Minskad klimatpåverkan, Ekosystem och biologisk mångfald och Vatten. Fredagen 24 november tecknade Heby kommun ett nytt hållbarhetslöfte för Samhällsutveckling och nytecknade löftet om Minskad klimatpåverkan. Kommunalråd Marie Wilén (C) och kommundirektör Emma Burstedt var på plats i Uppsala slott under Länsstyrelsens löftescermoni och signerade löftena.

Syftet med löftena är att stärka fokus och samverkan i miljöarbetet och att öka åtgärdstakten för att nå de svenska miljökvalitetsmålen och den ekologiska dimensionen i FN:s globala hållbarhetsmål.

Heby kommuns löften är antagna av kommunfullmäktige.

Löftet om samhällsutveckling

För Heby kommun innebär löftet om ”Samhällsutveckling” att vi blanda annat ska

  • ta fram en långsiktig plan för hur kommunens grönytor och torg ska utvecklas
  • utreda lämplig pendlarparkering i Tärnsjö
  • färdigställa projektet som omfattar cykelparkering vid vattentornet i Heby
  • jobba vidare med minska matsvinn.

Löftet om minskad klimatpåverkan

Löftet om minskad klimatpåverkan innebär att kommunen ska prioritera åtgärder för att

  • öka transporteffektivitet och fossilfri mobilitet
  • ha fossilfria tjänstefordon och fossilfri arbetspendling
  • minska klimatpåverkan från godstransporter
  • främja laddinfrastruktur eller tankmöjlighet för fossilfria fordon
  • minska energi- och effektanvändning och öka flexibilitet
  • öka produktionen och användningen av återvunnen eller fossilfri energi och fossilfria drivmedel.

Mer om Färdplan för ett hållbart län och hållbarhetslöften, Länsstyrelsen Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 november 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord