Kvarnängens vård- och omsorgsboende Stjärnmärkt
av Svenskt Demenscentrum

Medarbetarna på Kvarnängen firar sin Stjärnmärkning.

Det var glädje, feststämning och tårtkalas när Kvarnängens vård- och omsorgsboende i Östervåla var först ut i Heby kommun att bli Stjärnmärkta av Svenskt Demenscentrum.

För att utveckla äldreomsorgen och skapa en mer personcentrerad vård utbildar Heby kommun sina medarbetare inom konceptet Stjärnmärkt. När 80 procent av medarbetarna på ett boende har klarat utbildningen så blir hela vård- och omsorgsboendet Stjärnmärkt av Svenskt Demenscentrum. Det är stor glädje på Kvarnängen i Östervåla när de nu är först ut att bli Stjärnmärkta i kommunen.

- Jag är verkligen stolt över medarbetarnas engagemang och den utveckling vi som enhet gjort under året. Diplomet är ett kvitto på medarbetarnas fantastiska arbete, säger Lisa Säfström, enhetschef för Kvarnängen.

-Vi som jobbar här vill ju bidra till en så meningsfull vardag som vi bara kan för våra äldre och att det är på deras villkor. Efter utbildningen tänker man verkligen till en extra gång för att lyssna till deras vilja, säger Mia Strömberg, undersköterska på Kvarnängen och en av de medarbetare som nyligen examinerades med diplom.

Mia Strömberg, undersköterska på Kvarnängen, står i en av boendets korridorer.

Mia Strömberg, undersköterska på Kvarnängen.

Ökad kunskap om kognitiva sjukdomar

Alla medarbetare på Kvarnängen går eller har gått utbildningen Stjärnmärkt och 80 procent är klara och examinerade. Målet är självklart 100 procent.
-Vårt mål är att alla medarbetare på våra boenden, inom hemtjänsten, inom hälso- och sjukvård, rehab, biståndsenheten och våra chefer ska genomföra utbildningen. Alla enheter har påbörjat utbildningen men kommit olika långt. Det handlar om att få ökad kunskap om kognitiva sjukdomar (demens)och kognitiv svikt och att vi jobbar mot samma mål och har samma personcentrerade arbetssätt överallt, säger Anna-Carin Pettersson, utbildningsansvarig för Stjärnmärkt och undersköterska på Lövsta.

Självbestämmande och delaktigthet

Utbildningen innehåller fyra steg där man jobbar mycket med fallbeskrivningar, reflektioner och diskussioner. Nollvision är något som tas upp i utbildningen. Det innebär en vård och omsorg utan tvång och begränsningar, vikten av självbestämmande och delaktighet i vardagen. Mellan de olika stegen får deltagarna arbetsuppgifter.
-Det bästa med utbildningen, förutom alla kunskaper vi fått, är att vi fått diskutera mycket och utbyta tankar med varandra. Genom utbildningen har vi ju också träffat kollegor från andra enheter vilket har varit både roligt och intressant, säger Mia Strömberg.

Trivsamma måltider

Som Stjärnmärkt enhet ska boendet varje år välja ett utvecklingsområde att jobba med. Kvarnängens utvecklingsområde det närmaste året är att skapa ännu mer trivsamma måltider.
-Dels är måltiderna oerhört viktiga näringsmässigt för våra äldre men för många är det också de viktigaste händelserna under dagen. Då är det självklart att måltiderna ska vara lugna och trevliga. Därför har vi exempelvis börjat med att personalen sitter med vid borden. Vi vill helt enkelt skapa en så hemlik och trivsam miljö som möjligt, säger Tina S Boman, undersköterska på Kvarnängen.

Aktiviteter på de äldres villkor

En annan viktig del är aktiviteter och här är det helt på de äldres villkor. Aktiviteterna är till för att skapa en så meningsfull vardag som möjligt.
-Vi lyssnar in vad de äldre har för önskemål. Ibland blir det utflykter men ofta mer stillsamma aktiviteter. Vi har alltid en gemensam fika på eftermiddagen där den som vill kan delta. De spontana samtalen kring fikabordet är de allra bästa, säger Tina S Boman.

Fortsatt satsning på kompetensutveckling

Utbildningssatsningen Stjärnmärkt fortsätter nu i Heby kommun under ytterligare ett år tack vare statsbidrag. Utbildarna Anna-Carin Pettersson, Eva-Lena Jansson, Marianne Carlstam och Tina Larsson fortsätter sina uppdrag som de delar med sina ordinarie arbetsuppgifter inom äldreomsorgen.
-Det är så roligt och otroligt viktigt att vi får fortsätta att utveckla Stjärnmärkt i kommunen. Det här handlar om att vi hela tiden vill bli bättre på att ta hand om våra äldre och se varje person bakom sjukdomen, säger Anna-Carin Pettersson.

Vi säger stort Grattis till Kvarnängen! Bra jobbat!

 

Undersköterskan Tina S Boman sätter upp diplomet väl synligt på Kvarnängen.

Tina S Boman sätter upp diplomet väl synligt på Kvarnängens vård- och omsorgsboende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord