Vi bevakar vattennivåerna
i åarna i våra tätorter

Kyrkoån i Östervåla som är översvämmad.

Kyrkoån i Östervåla lördag 4 november.

Återigen har SMHI utfärdat en gul vädervarning för höga flöden i våra vattendrag. Störst är risken för översvämningar i diken, bäckar och åar. Sedan förra helgen bevakar vi vattennivåerna i åarna i våra tätorter.

Vi fortsätter med bevakningen så länge det ihärdiga regnandet fortsätter och så länge SMHI varnar för höga flöden i vårt område.
De åar som vi håller ett extra öga på är Örsundaån och Arnebobäcken i Heby och Kyrkån, Åbyån och Kartanån i Östervåla.

Sedan förra helgen har vi kontakt med SMHI dagligen för att stämma av deras prognoser. Vi har också extra beredskap vid våra reningsverk för att försöka förhindra nya avbrott där.

Bor du lågt och nära vatten är det bra om du är beredd ifall vattnet börjar stiga. Vatten är en jätteutmaning att hantera men du som fastighetsägare måste vara beredd på att själv skydda och ansvara för din fastighet.

Vattennivåerna steg kraftigt i våra åar förra helgen men har sjunkit något under veckan. Nu följer vi utvecklingen under kommande helg.

Gul varning för höga flöden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås