Mellersta militärregionen gästade
det lokala krishanteringsrådet

Jonas Ericsson från Mellersta militärregionen står på scenen i Heby Folkets hus och berättar om militärregionens arbete.

Nyligen träffades det lokala krishanteringsrådet i Heby Folkets hus. Under den gemensamma förmiddagen presenterades bland annat hur kommunen är organiserad vid en kris och vilken betydelse alla lokala aktörer har för försvarsmakten.

Krishanteringsrådet består av det lokala näringslivet, kommunen, kyrkan och andra intressegrupper som träffas regelbundet för att jobba med frågor som rör hela kommunens beredskap och hur man kan hitta lösningar tillsammans för att stärka beredskapen.

Under träffen berättade kommunens beredskapssamordnare Marie Löfgren mer om kommunens krisorganisation och hur man arbetar vid en extraordinär händelse eller kris. Hon berättade också om det pågående arbetet med att ta fram en krigsorganisation för att kommunens verksamheter ska kunna fungera effektivt i en krigssituation.

Inbjuden var också Jonas Ericsson från Mellersta militärregionen som dels berättade om militärregionens arbete men också om kommunens och andra lokala aktörers betydelse för försvarsmakten. Han lyfte den viktiga roll som kommunen, näringslivet och andra lokala aktörer har för den gemensamma beredskapen och att det är samarbetet som ger en riktigt stark beredskap och motståndskraft.

Det blev en innehållsrik förmiddag med både information och samverkan.

Stort tack till alla som engagerar sig i vårt lokala krishanteringsråd!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås