Hej företagare - välkommen på medborgardialog om den nya översiktsplanen

Händer håller i jord

Just nu tar vi fram en ny översiktsplan (ÖP) för Heby kommun. Processen är ännu i ett tidigt skede och en viktig del av det tidiga skedet är medborgardialog. Nu vill vi veta vad du som företagare tycker är viktigt för att Heby kommun ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Välkommen på medborgardialog för näringslivet den 13 november, 18.00-20, i Huddunge församlingshem.

Var tycker du att framtidens bostäder ska byggas? Var ska vi förbereda så att nuvarande och nya företag kan växa och utvecklas i kommunen? Hur ska vi tänka kring infrastruktur? Frågorna är många och dina tankar och idéer är viktiga.

- Medborgardialogerna är kanske den viktigaste biten av hela processen. Vi vill ju veta hur våra invånare vill att Heby kommun ska utvecklas och vad just du tycker är viktigt. Dialogerna blir ett jätteviktigt underlag för det fortsatta planarbetet, säger Erik Mörtsell, översiktsplanerare och projektledare för arbetet med ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ger vägledning för hur bebyggd miljö, mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden. Genom översiktsplanen visar kommunen sina långsiktiga ambitioner. Tillsammans med mål och budget är översiktsplanen kommunens viktigaste övergripande styrdokument för att nå en hållbar samhällsutveckling. Planen beskriver prioriteringar och förutsättningar för fortsatt detaljplanering och andra beslut som rör den fysiska planeringen.

Du är en viktig del i arbetet

Den gällande översiktsplanen som vi har just nu är antagen 2013. Nu är det alltså dags att ta fram en ny plan och du som företagare är viktig i arbetet.
- Vi har nu öppnat anmälan till medborgardialogen för näringslivet, måndagen den 13 november, 18.00-20.00 i Huddunge församlingshem. Vi hoppas att många tar chansen att vara med i arbetet. Det finns ju jättemycket bra tankar och idéer och det är viktigt att dessa kommer fram. Så anmäl dig och kom och bidra till en hållbar utveckling av Heby kommun, säger Erik Mörtsell.

Anmälan till medborgardialog med näringslivet
i Huddunge församlingshem, 13 november, klockan 18.00-20.00
Länk till annan webbplats.

Frågor som vi kommer att ställa vid medborgardialogerna är:

  1. Vad anser du att Heby kommun behöver mest för att kommunen ska utvecklas på ett bra och hållbart fram till 2040?
  2. Vad anser du att din ort behöver mest för att just din ort ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt fram till 2040?
  3. Vilka är de främsta kvaliteterna i din ort idag (och som du månar om att behålla)?
  4. Var tycker du att det är lämpligast att bygga nya bostäder i din ort?
  5. Var tycker du att det är lämpligast att verksamheter tillkommer i din ort?

Projektsida om den nya översiktsplanen Länk till annan webbplats.

För mer information om arbetet med den nya översiktsplanen:
Erik Mörtsell, översiktsplanerare, 0224-362 80, erik.mortsell@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås