Heby kommuns vardagshjältar utsedda, hyllade på Uppsala slott

Alla vardagshjältar i länet samlade på Uppsala slott

Länets vardagshjältar samlade på Uppsala slott. Foto: Länsstyrelsen, Uppsala

I fredags hyllades länets vardagshjältar och eldsjälar vid en middag på Uppsala slott där landshövdingen var värd. Kommunstyrelsen har nominerat Staffan Boman, Karin Söderlund och Gösta Persson till Heby kommuns vardagshjältar - personer som utmärkt sig och bidrar till Heby kommuns kraft och utveckling.

Samhällsengagerade medborgare, volontärer och entreprenörer från samtliga åtta kommuner i länet hyllades vid en middag i Uppsala slott under fredagen med landshövding Stefan Attefall som värd. Det är respektive kommun som står bakom nomineringarna. På plats vid middagen fanns också företrädare från varje kommun och berättade om sina vardagshjältar.

Kommunstyrelsen har nominerat Staffan Boman, Karin Söderlund och Gösta Persson till Heby kommuns vardagshjältar.

Staffan Boman (näringsliv)

Kommunstyrelsens motivering:

Staffan Boman, 60 år, entreprenör och samhällsutvecklare med blick för helheten. Staffan har lång erfarenhet som högre ledare inom näringslivet nationellt, och vi är glada över att kunna dra nytta av de erfarenheterna i utvecklingen av Heby kommun. Genom att etablera en lokal mack, Boramacken, i Östervåla, har han säkrat möjligheter för traktens boende och företag att kunna tanka lokalt, vilket har varit mycket efterfrågat. Staffan har även ett stort ideellt engagemang och bidrog på ett avgörande sätt under pandemin till att möjliggöra att Region Uppsala skulle kunna erbjuda vaccination lokalt i Östervåla, genom att som ordförande i ÖIF driva frågan om att hyra ut ortens föreningsägda ishall till vaccinationslokal. ÖIF har verksamhet inom fotboll, hockey, skidor, gymnastik och driver folkparken Skogsvallen.

Karin Söderlund (kultur/evenemang)

Kommunstyrelsens motivering:

Karin Söderlund, 52 år, föreståndare för den mångfasetterade verksamheten i Heby Folkets hus och Park. Under pandemin var där vaccinationslokal. Nu gläds vi åter åt att det sker olika aktiviteter sju dagar i veckan, för gammal som ung. Möten människor emellan är så viktigt för oss som individer, och stärker samhället som helhet. Karin finns på plats och guidar, ordnar fika och ser till så att alla känner sig välkomna till bio, föreläsningar, musik- och teaterföreställningar och olika möten. Opera live på bio med en mix av stora operaklassiker och modern opera är numera en institution i det lokala kulturlivet.

Gösta Persson (civilsamhälle)

Kommunstyrelsens motivering:

Gösta Persson, 83 år, med mångåriga ideella insatser inom Svenska kyrkan, Västerlöfsta biodlarförening, Enåkers hembygdsförening och tidigare som förtroendevald i Heby kommun. Gösta skrev motionen som ledde fram till folkomröstningen om Heby kommuns länstillhörighet. Gösta har jobbat i över 30 år i olika roller på myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten SGU (Sveriges geologiska undersökning). Göstas breda erfarenhet, goda anseende och kunskap är till stor nytta i alla sammanhang. Han är en förbild och inspirerar andra, såväl yngre som äldre, att vara aktiva och bidra med sin livskunskap.

Vardagshjältar från hela länet utsedda, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord