Nattvandring för föreningar

Två personer med nattvandringsvästar är ute i samhället

Foto: nattvandring.nu

Från och med hösten 2023 kan föreningar i Heby kommun nattvandra och på så sätt vara med och bidra till att bibehålla och skapa trygghet för alla våra invånare. Ni som förening ansöker då om nattvandringsbidrag och får ersättning för er insats.

Nu kan ni som förening börja nattvandra. Nattvandring innebär att vuxna är ute i samhället och rör sig bland ungdomar under kvällstid och kritiska helger. Det handlar om att skapa stabilitet, lugn och en trygg vuxennärvaro. Vi samarbetar med stiftelsen Nattvandring.nu och nattvandringen är medfinansierad av Sala sparbank.

Utbildning och försäkring

Via vårt samarbete med Nattvandring.nu får er förening försäkring och krishantering kopplad till er nattvandring. Nattvandring.nu är en stiftelse som arbetar för att stödja kommuner i deras arbete med just nattvandring. De tillhandahåller också material och utbildning för dig som ska nattvandra.

Bli nattvandrare

Som bidragsberättigad förening i Heby kommun kan ni direkt boka in er på nattvandringstillfällen via vårt bokningssystem. All praktisk information ni behöver får ni då innan och i samband med bokningen.

Mer information om nattvandring och hur ni gör för att bli en nattvandrande förening

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord