Hur tycker du att Heby kommun
ska utvecklas i framtiden - välkommen på Medborgardialog

Erik Mörtsell, översiktsplanerare, står i centrala Harbo.

Erik Mörtsell, översiktsplanerare, hoppas att många tar chansen att bidra till arbetet med den nya översiktsplanen.

Just nu tar vi fram en ny översiktsplan (ÖP) för Heby kommun. Processen är ännu i ett tidigt skede och en viktig del av det tidiga skedet är medborgardialog. Vi vill veta vad du som kommuninvånare tycker. Var tycker du att framtidens bostäder ska byggas? Var ska vi förbereda så att nuvarande och nya företag kan växa och utvecklas i kommunen? Hur ska vi tänka kring infrastruktur? Frågorna är många och dina tankar och idéer är viktiga. Välkommen på medborgardialoger 24 och 25 oktober.

Under hösten kommer vi att anordna flera medborgardialoger. Under oktober blir det två dialoger för dig som invånare, och lite senare blir det riktade dialoger mot näringsliv och föreningsliv. Under hösten blir det också dialog med våra barn och unga genom ett samarbete med våra skolor.
- Medborgardialogerna är kanske den viktigaste biten av hela processen. Vi vill ju veta hur du som invånare vill att Heby kommun ska utvecklas och vad du tycker är viktigt. Dialogerna blir ett jätteviktigt underlag för det fortsatta planarbetet, säger Erik Mörtsell, översiktsplanerare och projektledare för arbetet med ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ger vägledning för hur bebyggd miljö, mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden. Genom översiktsplanen visar kommunen sina långsiktiga ambitioner. Tillsammans med mål och budget är översiktsplanen kommunens viktigaste övergripande styrdokument för att nå en hållbar samhällsutveckling. Planen beskriver prioriteringar och förutsättningar för fortsatt detaljplanering och andra beslut som rör den fysiska planeringen.

Du är en viktig del i arbetet

Den gällande översiktsplanen som vi har just nu är antagen 2013. Nu är det alltså dags att ta fram en ny plan och du som invånare är viktig i arbetet.
- Vi har nu öppnat anmälningarna till de två första medborgardialogerna och vi hoppas att många tar chansen att vara med i arbetet. Det finns ju jättemycket bra tankar och idéer och det är viktigt att dessa kommer fram. Så anmäl dig och kom och bidra till en hållbar utveckling av Heby kommun, säger Erik Mörtsell.

Anmälan till medborgardialog tisdag 24 oktober,
Heby Folkets hus, Heby, 18.00-20.00

Anmälan till medborgardialog onsdag 25 oktober,
Östervåla sporthall, Östervåla, 18.00-20.00

Frågor som vi kommer att ställa vid medborgardialogerna är:

  1. Vad anser du att Heby kommun behöver mest för att kommunen ska utvecklas på ett bra och hållbart fram till 2040?
  2. Vad anser du att din ort behöver mest för att just din ort ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt fram till 2040?
  3. Vilka är de främsta kvaliteterna i din ort idag (och som du månar om att behålla)?
  4. Var tycker du att det är lämpligast att bygga nya bostäder i din ort?
  5. Var tycker du att det är lämpligast att verksamheter tillkommer i din ort?

Projektsida om den nya översiktsplanen

För mer information om arbetet med den nya översiktsplanen:
Erik Mörtsell, översiktsplanerare, 0224-362 80, erik.mortsell@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord