Avgiftskontroll för barnomsorgen

Från och med 2023 gör Heby kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har sitt barn på förskola eller fritidshem betalar rätt avgift i förhållande till sin inkomst.

Heby kommun kontrollerar att alla betalar rätt avgift för att skapa trygghet och rättvisa för alla familjer som har sina barn på förskolor och fritidshem i kommunen.

Vi gör kontrollen med två års fördröjning. Hösten 2023 gör vi alltså en avgiftskontroll på de som hade sitt/sina barn på förskola eller fritidshem under 2021. Anledningen till fördröjningen är att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Jämför med Skatteverkets uppgifter

Heby kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in. Om avgiftkontrollen visar att ett hushåll har betalat fel avgift sker en justering.

Om vårdnadshavare betalat för lite

Ett hushåll som betalat för låg avgift måste betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura under hösten 2023.

Om vårdnadshavare betalat för mycket

Ett hushåll som betalat för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka. Vi startar arbetet med att betala tillbaka pengar under hösten 2023.

Läs mer om avgiftskontroll

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord