Så jobbar vi för att
trygga miljön i Heby tätort

Händer håller i jord

Heby kommun har tillsammans med Region Uppsala, Polisen och Keolis arbetat fram en gemensam handlingsplan för att trygga miljön inne i Heby tätort efter den senaste tidens händelser. Handlingsplanen har som målsättning att det ska vara mindre stökigt i centrum och att bussarna ska kunna återgå till att köra in i tätorten kvälls- och nattetid.

Stenkastningen mot bussarna måste upphöra. Heby kommuns insatser i den gemensamma handlingsplanen är flera.

  • För den här situationen och för framtiden organiserar kommunen nattvandrare, som kommer att vara ute på orten och vandra med start nu.
  • Kommunens ungdomscoacher, som jobbar nära våra ungdomar, styrs om till Heby tätort.
  • Kommunen har också tagit in väktare för att rondera på särskilda platser kvälls- och nattid varje dag från och med tidigare denna vecka.
  • Vi har identifierat platser med lösa stenar, och för en dialog med ansvarig part (som inte är kommunen) om att kommunen ska få tillstånd att vidta åtgärder så att det inte längre går att plocka stenar till stenkastning mot bussarna där.
  • Kommunen har via hemsidan och sociala medier, tillsammans med Polisen och Region Uppsala, uppmanat vårdnadshavare om att ha extra koll på vad deras ungdomar hittar på när de är ute på kvällarna.
  • Skolan kommer också att prata med eleverna i högstadiet, tillsammans med polisen.

    Det är viktigt att förstå att sådant här beteende – stenkastning mot bussar - både är potentiellt livsfarligt för den som drabbas och också kan få långtgående konsekvenser för den som är skyldig till det.

    Bussarna kommer inte att trafikera Heby samhälle, klockan 19.00.04.00, under helgen 29 september-1 oktober. Under kvälls- och nattetid går bussarna bara utmed riksväg 72 och stannar på busshållplatserna där.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås