Klimatklivet - stöd till företag och föreningar för att minska klimatpåverkan

Händer håller i jord

Den 18-29 september är det möjligt för företag, föreningar, stiftelser, kommuner, kommunala bolag och regioner att söka stöd genom Klimatklivet. Här finns chans att få investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Det kan handla om investeringar i biogas, elektrifiering, cirkulära flöden, överskottsvärme, energieffektivisering, energikonvertering, vätgas, biokol, biodrivmedel och elektrobränslen.

Speciellt för denna ansökningsomgång av Klimatklivet är att ansökningar med kort genomförandetid, med slutdatum senast 30 juni 2024, kommer att handläggas först. Det är alltså särskilt bra att söka stöd för åtgärder som går snabbt att genomföra. Gällande anbud för stöd till publik laddinfrastruktur kommer Naturvårdsverket bara att ta emot anbud för projekt som klarar att bli slutförda senast 30 juni 2024.

Mer information om Klimatklivet hittar du på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås