Myggen blir inte fler men blir kvar till första frosten

Händer håller i jord

Vi har stora myggmängder i vårt område. Biologisk myggkontroll har gjort mätningar under vecka 35 som ger en ögonblicksbild av läget.

Den högsta myggmängden uppmättes vid mätningen under vecka 35 i Ormpussen med 13 546 myggor och det lägsta antalet myggor hittade man i Nordmyran, 1565 myggor. Se resultat från hela mätningen på Biologisk myggkontrols hemsida: mygg.se Länk till annan webbplats.

Fångsterna ger en ögonblicksbild och det kan upplevas att det är fler mygg eller färre mygg från dag till dag.

Myggen har nått sin peak

Antalet mygg har sannolikt nått sin peak då Biologisk myggkontroll inte hittat några larver eller puppor i sina undersökningar av fält. Myggen har alltså nått vuxenstadiet men blir inte fler.

Tyvärr kommer inte mängden mygg att minska så fort eftersom det fortfarande är varmt och fuktigt och de flesta kommer att klara sig till den första frosten. Skyfallet som kom 1-2 september påverkar inte myggens överlevnad, de har god förmåga att skydda sig från kraftigt regn.

Heby kommun är en del av Biologisk myggkontroll och myggbekämpningen 2023 var den mest omfattande bekämpningsinsats som genomförts på grund av extrema vattenmängder under sommaren. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med bekämpningsinsatserna på vår sida om myggbekämpning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin