Uppmaning till boende i Heby tätort
att använda avloppet sparsamt

På grund av gårdagens och nattens regn har vi just nu mycket höga vattennivåer med översvämningar som följd i Heby kommun.

Med anledning av översvämningarna är våra reningsverk hårt ansträngda, i synnerhet det i Heby, vilket kan leda till problem även för våra abonnenter. Det finns en risk för att det som spolas ner i avloppet inte rinner i väg och istället stiger tillbaka hemma hos abonnenterna.

För att minska belastningen på avloppsnätet i Heby tätort vädjar vi nu till invånarna där att använda avloppet så sparsamt det går närmaste dygnet. Det handlar om att vara sparsam med användningen av hushållsmaskiner, bad och toalett. Ju mindre som spolas ut ju mer hinner det rinna undan. På så sätt jobbar vi tillsammans för att lindra konsekvenserna av de mycket höga flödena.

Vi uppmanar alla invånare som drabbats av översvämningar att kontakta sina försäkringsbolag som kan hänvisa till rätt hjälp. Räddningstjänsten ska endast kontaktas om det är fara för liv och hälsa.

Vi har bemanning som hela tiden övervakar läget så att resurser kan sättas in där det behövs.

Presskontakt
Emma Burstedt, kommundirektör, 0224-361 19,
emma.burstedt@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås