Med anledning av de massiva regnet och de höga flödena i hela kommunen

Händer håller i jord

Under natten till den 2 september har stora regnmängder kommit som gjort att vi nu har mycket höga vattenflöden i hela kommunen

Har du blivit drabbad under natten eller morgonen så ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag. Kontakta endast räddningstjänsten om det är fara för liv och hälsa.

Alla våra reningsverk har höga flöden av vatten och i Heby är reningsverket översvämmat. Detta gör att dag- och avloppsvattensystemet är svårt att använda. Du kan till exempel inte spola på din toalett då rinner vattnet ut på golvet. Det är ingen fara med vårt driksvatten och de kan du dricka som vanligt.

Vi har flera översvämmade vattendrag och vägar vilket gör framkommligheten svår.

Vi har fortsatt gul vädervarning för höga flöden i Dalälven.

Var rädd om dig och håll kontakt med dina grannar!

Vi uppdaterar texten löpande

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin