Renovering av dammanläggning vid Myranbadet i Huddunge

I höst genomför Heby kommun en omfattande renovering av damm-
anläggningen vid Myranbadet i Huddunge. Planerad start för arbetet
är v.39 och det beräknas ta cirka 5 veckor. I slutet av v.35 börjar vi att tömma sjön på vatten.

Behov av omfattande renovering

Myranbadet, som är en välbesökt badsjö, är egentligen en damm. Nu finns behov av en omfattande renovering av Myranbadets dammanläggning. Konstruktionen behöver nya dammluckor och ny betong för att kunna reglera vattennivån i sjön.

Renoveringen startar hösten 2023

Vi planerar att starta renoveringsarbetet v.39 och arbetet beräknas ta cirka 5 veckor. På plats att utföra arbetet är vår upphandlade entreprenör Upplands Bro & Betong AB.

Vi börjar tömma sjön på vatten

Innan vi kan börja renovera dammanläggningen behöver vi tömma sjön på
vatten. Vi planerar att starta tömningsarbetet i slutet av v.35 och beräknar att vara färdiga v.39. Med tanke på en regnrik sommar låter vi tömningsarbetet löpa under en längre period än vid ett normalår, detta som en försiktighetsåtgärd och omsorg om kringliggande marker.

Vi tackar för ditt tålamod under den här perioden, då sjön inte är badbar och tillgången till badplatsen är begränsad.

Obs servicemeddelande 1 september 2023 Öppnas i nytt fönster.

Frågor om arbetet

Har du några frågor om renoveringen är du välkommen att kontakta VA-ingenjör Niclas Lind:
0224-361 76
niclas.lind@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 september 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord