Vandra vackra Upplandsleden i våra omgivningar

Händer håller i jord

Den 50 mil långa Upplandsleden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lättsamt och avstressande sätt. Orange markeringar på träd och stolpar visar dig vägen genom Uppland. Fem etapper går genom Heby kommun och de bjuder alla på härlig miljö och vackra naturupplevelser. Så knyt på vandringskängorna och börja vandra i vår fina kommun.

Etapp 19 – från utkikstorn till kyrkstig

Etapp 19 av Upplandsleden kallas också för Kyrkstigen i Tärnsjö och är 9,5 km lång. Det är en lättvandrad etapp som tar dig genom ett historiskt landskap som brukats av människor under mycket lång tid.

I hundratals år vandrade boende i byar längs Dalälven den här stigen för att komma till Tärnsjö och Nora kyrka. Vandringen går genom ett av Sveriges fem biosfärområden, Nedre Dalälven.

Du startar i Skekarsbo vid Dalälvens strand. Gör gärna ett besök vid det höga utsiktstornet på Skekarsboberget innan du ger dig iväg. Från tornet har du fin utsikt över Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark. Under en vandring längs med Kyrkstigen får du uppleva fin norduppländsk natur med täta gran- och tallskogar och öppna fall. Stigen går också över myrar och öppna jordbruksområden. Du vandrar bland annat förbi en gammal kolbotten där man under slutet av 70-talet tog upp traditionen med att kola milor samt tjärbränning i tjärdal. Under vandringen kommer du också att passera Österbo fäbodar där det finns övernattnings- och grillmöjligheter. Etappen slutar vid Nora kyrka i Tärnsjö.

Etapp 19 erbjuder en fin vandring med möjlighet till många fina pausplatser.

Mer information om Upplandsleden etapp 19 Länk till annan webbplats.

Etapp 20 – genom kulturbygd och skog

Upplandsledens etapp 20 är 10 km lång och startar vid Nora kyrka i Tärnsjö. Du vandrar genom vacker kulturbygd och skog och avslutar i det öppna landskapet vid Älvängs natur- och kulturhus i Östa by.

Sträckan kallas även för Ljusbäcksleden och är en kyrkstig som användes redan på 1700-talet. Du vandrar genom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven och in i Östa naturreservat. Ganska snart efter att du kommit in i reservatet går en avstickare ner till en parkering vid Ljusbäck. Ytterligare ett par kilometer längre fram delar sig leden igen. Här kan du välja att fortsätta mot Älvängs natur- och kulturhus Länk till annan webbplats. eller vandra söder ut mot naturreservatet Ingbo Källor Länk till annan webbplats., 2 km.

Sista biten fram till Älvängs natur- och kulturhus i Östa by öppnar sig landskapet. För hundra år sedan var byn centralort i Nora socken.

Etappen bjuder på en fantastisk vandring i blandad men relativ enkel terräng.

Mer information om Upplandsleden etapp 20 Länk till annan webbplats.

Etapp 21 – genom skog och vacker odlingsbygd

Upplandsledens västra del går mellan Siggeforasjön och Härjarö. Den startar med etapp 21 som är en variationsrik sträcka på 17,5 km.

Den startar från Siggeforasjön med flera kilometers vandring längs skogsstigar. Därefter följer en lång sträcka längs små grusvägar genom skog och vacker odlingsbygd och sedan blir det åter stigar fram till Tenasjön utanför Vittinge. Du passerar flera fina rastplatser och sjöar längs vägen.

Etappen slutar vid norra änden av Tenasjön där du hittar fina Tenabadet och tillhörande parkering. Intill sjön finns en äng som slås varje år för att skapa en bra miljö för fjärilar. Ta en sväng förbi om du kommer hit i juni/juli för då kanske du får syn på den sällsynta väddnätfjärilen.

Mer information om Upplandsleden etapp 21. Länk till annan webbplats.

Etapp 22 – genom fin kuperad barrskog

Etapp 22 startar vid Tenasjöns badplats i Vittinge och är 9,5 km lång. Här finns en parkering och busshållplatsen Rosenbacka ligger cirka 2,5 km från startpunkten.

Vandringen går till att börja med på bred stig. Där leden svänger av in i skogen kan du göra en avstickare och gå den knappt 300 m långa omarkerade stigen upp på Uvhällsklack. Från toppen får du milsvid utsikt över skogarna mot väster. Leden fortsätter längs stigar och grusväg ner till södra änden av sjön. Där kommer du till en fin rastplats med vindskydd.

Du lämnar Tenasjön bakom dig och följer en skogsbilväg i 2 km och därefter stig resten av sträckan. Vandringen går genom fin kuperad barrskog. Mot slutet når du Skattmansöådalen, en vacker öppen ådal med vatten som slingrar sig fram och djur som betar längs sluttningarna. Norra delen av Skattmansöådalen är naturreservat.

Det första du kommer till vid Skattmansöådalen är slalombacken där det är full fart under snörika vintrar. Här finns rastplats och eldstäder. Efter parkeringen får du fin utsikt över dalen. Vandringen fortsätter ner till Ytterkvarn där etappen slutar. Vid Ytterkvarn finns en välbevarad stenvalvsbro, rastplats och parkering.

Mer information om Upplandsleden etapp 22. Länk till annan webbplats.

Ny etapp – från Siggeforasjön till Ingbo källor

Just nu jobbas det med en ny dragning av Upplandsleden genom Heby kommun. Leden ansluter den befintliga Upplandaleden vid Siggeforasjön och går därifrån vidare via Huddunge upp till Ingbo källor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den nya leden är för tillfället snitslad med orangefärgade snitslar. Större delen går på befintliga stigar eller mindre vägar, men längs vissa avsnitt behöver det bildas en ny stig. Snitslarna kommer under arbetet med den nya etappen att bytas ut till fasta ledmarkörer.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin