Utställning, samråd av reviderade Avfallsföreskrifter

Händer håller i jord

VafabMiljös Avfallsföreskrifter behöver revideras på grund av ändrad lagstiftning, förändrat ansvar för förpackningar och några andra justeringar som beror på VafabMiljös egna erfarenheter samt kundernas synpunkter.

Heby kommun är medlemmar i VafabMiljö kommunalförbund och Heby kommun har beslutat att förslaget ska ställas ut på samråd, vilket innebär att kommuninvånare får lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget kommer ställas ut på samråd från den 14 juli- 1 september på kommunens digitala anslagstavla

Synpunkter skickas till info@vafabmiljo.se som därefter sammanställer ett slutligt förslag. Förslaget tas sedan upp till beslut i respektive kommunfullmäktige under senhösten 2023. De reviderade föreskrifterna förväntas kunna träda ikraft den 1 januari 2024.

Information om förslagets huvudsakliga innebörd hittar du här nedan under relaterade dokument.

Relaterade dokument

Revidering av Avfallsföreskrifter Pdf, 115 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin