Kommunala grönytor, hag- och ängsmark för slåtter och bete

Händer håller i jord

Nu erbjuder vi dig som lantbrukare och djurägare att få bete/slåtter. Grönytor för slåtter och hag- och ängsmark för betande djur.

Slåtter

Vi har inventerat våra grönytor och det är möjligt att ta gräs från ett antal av dessa då majoriteten slogs innan midsommar.Det finns några ytor med högre gräs som är orörda som går bra att slå. Dessa finns lokaliserade i Heby, Harbo och Östervåla och är av storleken 0,1- 0,6 hektar och totalt 2 hektar.

Bete

Kommunen har även cirka 8 hektar hag- och ängsmark som kan upplåtas som bete. Ytorna är varierande i storlek 0,9- 2,3 hektar och finns i Heby, Tärnsjö, Vittinge och Harbo. Dessa marker är orörda och lämpar sig nog främst till får- och ungdjur i form av kvigor och stutar.

Har du djur och är intresserad av att låna mark av kommunen så anmäler du ditt intresse till landsbygdsstrateg Kerstin Gauffin kerstin.gaufffin@heby.se, 0224- 645 48 (08.00-17.00). Du kan ansöka löpande under hela sommaren och det är först till kvarn som gäller.

Villkor

·       Det spelar ingen roll om du har lantbruksdjur eller djur för sällskap, men djuren måste finnas inom Heby kommun och det måste vara för eget bruk, ej säljas.

·       Arbetet med slåtter ska utföras på ett professionellt med hänsyn till omgivningen (infrastruktur, träd, buskar, människor) liksom, att ordna med stängsling och vatten till djuren på betesmarken, står du själv för.

·       En yta får inte tingas längre än 2 veckor innan påbörjad slagning

·       Om gräset pressats och eventuellt plastats så ska det plockas bort omgående.

·       Heby kommun tar inget ansvar för om det finns burkar, plast, sten, ogräs eller annat skräp på dessa marker. Se över området ordentligt innan du börjar slå!

·       Du får ingen ersättning för att slå av gräset, stängsla, tillhandahålla vatten till djuren, däremot låta djuren beta/behålla det slagna gräset. Eventuellt stängsel plockas ner efter betesperioden.

Du kan läsa mer om vilket stöd du som djurhållare och lantbrukare kan få vid torka, värme och brandrisk vår informationssida kring detta. Här har vi samlat information från bland annat länsstyrelsen. Torka, värme och brandrisk

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin