Sommaren - en tid att ha full koll som förälder

Händer håller i jord

Nu stundar snart skolavslutning och vi vet att just skolavslutningarna kan vara så kallade riskhelger när det kommer till bland annat användningen av alkohol. I den senaste Liv, hälsa ung-rapporten framkommer det att det har skett en viss ökning av barn och unga som har provat alkohol i Heby kommun.

För dig som förälder är det viktigt att ha koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars relation till alkohol och andra droger. Att välja att inte köpa ut eller att bjuda barn och unga på alkohol är viktigt.

Som stöd för dig som förälder finns sidan www.fullkoll.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som drivs av Sveriges 21 länsstyrelser. Sidan ger dig svar på de flesta frågor när det gäller tonåringar, alkohol och droger.

Medborgarlöfte 2023

Både informationen från fullkoll.nu och den fortsatta samverkan mellan polisen och kommunen är en del av Medborgarlöftet 2023. Under sommaren kommer polisen och kommunen att fortsätta att identifiera och uppsöka platser där barn och ungdomar befinner sig för att skapa en lugn och trygg miljö.

- Att vara där våra ungdomar är minska risken för brott och för att någon råkar illa ut men det skapar också förtroende för oss poliser. Grunden är att vi jobbar för att alla ska känna trygghet och då är brottsförebyggande samt förtroendeskapande arbete helt avgörande säger Jörgen Wilestedt kommunpolis i Heby kommun.

Sociala media

Jörgen Wilestedt och hans kollega från polisen besökte den 23 maj även Östervåla och Heby skolor för att träffa de äldre barnen och diskutera och informera om brott och kränkningar kopplade till sociala medier. Även detta som ett led i Medborgarlöfte 2023.

- Vi informerade om vilka brott som oftast begås, vad nedsättande och kränkande kommentarer i vissa fall har lett till och vikten av att skydda sig själv på nätet säger Jörgen

Även när det kommer till sociala medier är det viktigt att som vuxen hålla sig informerad tycker polisen.

- Det är särskilt viktigt inom ett område som sociala medier där vi som är föräldrar rent kunskapsmässigt ligger långt efter våra barn. Att stärka kunskapen hjälper vårdnadshavaren att kunna ställa frågor kring hur barnet använder sociala medier och vad som egentligen finns där. Att vara nyfiken och ställa frågor är något positivt och visar att vårdnadshavaren är intresserad säger Jörgen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juni 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin