Markanvisningstävling för Skräddarbacken i Vittinge

Nu bjuder vi in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder med fri upplåtelseform inom området Skräddarbacken i Vittinge. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamhet. Syftet med markförsäljningen är att utveckla Vittinge tätort.

Området är cirka 6 000 kvm och är beläget cirka 3 mil från Uppsala. Vittinge har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till Uppsala, Sala, Västerås och Enköping.

Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DP 399, Detaljplan för Ösby 1:17 och Näsbo 1:47 och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder och eventuellt med någon form av centrumverksamhet.

De uppförda husen ska ta hänsyn till gestaltningen och miljön i omgivningen. Husen ska även kännetecknas av arkitektoniks kvalitet och hållbarhet i en levande och trivsam miljö.

Skicka in ditt anbud senast 23 augusti 2023 kl. 12.00.

Till all information kring anbudstävlingen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås