Vittinge nya skola och förskola tar form

Vittinge nya skola och förskola

Upphovsman: Bilden är tagen av Anel Komso, på Peritus Partners AB

De var många som samlades när det bjöds in till en första rundtur av den nya skolan och förskolan i Vittinge.

Nu börjar Vittinge nya skola och förskola ta form. Heby fastigheter bjöd in till en första visning för styrgrupp och arbetsgrupper från kommunen.

Bygget går enligt plan och vid besöket så höll man som bäst på att resa stommen kring den färdiggjutna plattan. Byggnadens totala area är 2840 kvm fördelat på tre ihopsatta huskroppar. En huskropp för vardera skola, förskola och storkök.

Stora ytor både inne och ute

Kommunala tjänstepersoner besöker bygget på vittinge nya skola och förskola

Inne i byggnaden finns stora fönster och olika avdelningar för rörelse, gemensamma personalutrymmen och arbetsrum. Här finns också fyra klassrum som totalt kan ta upp till 92 elever och fyra förskoleavdelningar som totalt kan rymma 88 barn. Det finns också en mötesplats som kommer att kunna nyttjas av övriga samhället vid behov.

En stor skolgård/förskolegård på 10 000 kvadratmeter finns längst med den stora byggnaden. Här kommer en hel del plantering att göras och det kommer att finnas bollplaner, leksaker och en del skogsområden för barnen att leka i. Skolgården är uppdelad mellan skola och förskola men man kan gå emellan de olika områdena.

Solceller och bergvärme

Fasaden på den nya skolan och förskolan kommer till största del vara av tegel, det blir solceller på det stora taket och uppvärmningen kommer att ske genom bergvärme som sprids via golvvärme inne i byggnaden.

Allt beräknas stå klart under våren 2024

Byggställning vid bygget Vittinge nya skola och förskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 maj 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin