Heby kommun bäst
i Uppsala län på företagsklimat

Händer håller i jord

I år får Heby kommun högst betyg av alla kommuner i Uppsala län när företagen betygsätter kommunens service och myndighetsutövning. Vi får det sammanvägda betyget 83 av 100 och placerar oss på plats 16 på Sverigerankingen.

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholms Business Alliance (SBA) som varje år gör öppna jämförelser av företagsklimatet där företagen uttrycker sitt omdöme om sin hemkommun. I årets mätning klättrar Heby kommun från plats 136 (2022) till plats 16 (2023). Vi ökar betyget från 72 (2022) till 83 (2023).

Handläggning och bemötande

De ärenden som mäts är bygglov, livsmedelstillsyn, miljötillsyn, brandskydd, upphandling, markupplåtelser och serveringstillstånd. Alla företag som haft ett ärende hos kommunen inom något av dessa områden har fått erbjudande om att ge återkoppling på hur deras ärende har hanterats både när det gäller handläggning och de lite mer mjuka värdena som bemötande. Inom en del av dessa områden är ärendena för få i Heby kommun för att de ska särredovisas men alla resultat ingår i det totala betyget.

Tillsammans är avgörande ordet

I linje med den framtagna näringslivsstrategin pågår ett gemensamt arbete tillsammans med flera näringslivsaktörer som Företagarna, LRF, Svenskt Näringsliv och Handelskammaren. Det gemensamma målet är att långsiktigt stärka företagsklimatet och företagens upplevelse av kommunens service och myndighetsutövning.
- Det är mycket glädjande att arbetet i kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och i förvaltningen har gett resultat och att företagen ger oss så högt betyg. Att våra företag får ett gott bemötande och korrekt handläggning av sina ärenden ger dem möjlighet att utvecklas långsiktigt. Det är centralt för kommunens framtida utveckling att våra företag har bra förutsättningar. Det finns så mycket vilja, entreprenörskap och kunskap och vi ser att tillsammans är det avgörande ordet. Tillsammans förbättrar vi företagsklimatet, säger Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala län

  1. Heby, 83 (Sverigeranking: 16)
  2. Knivsta, 79 (Sverigeranking: 45)
  3. Håbo, 76 (Sverigeranking: 84)
  4. Älvkarleby, 76 (Sverigeranking: 89)
  5. Uppsala, 75 (Sverigeranking: 96)
  6. Östhammar, 74 (Sverigeranking: 113)
  7. Tierp, 74 (Sverigeranking: 120)
  8. Enköping, 72 (Sverigeranking: 149)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 april 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås