Om- och tillbyggnad
av Harbo skola skjuts fram

Händer håller i jord

Tidsplanen för om- och tillbyggnad av Harbo skola kommer att ändras. Hebyfastigheter konstaterar att de anbud som kommit in för projektet inte motsvarar förväntan och har därför beslutat att avbryta nuvarande upphandling. Det gör att hela projektet nu skjuts fram.

Projektet för om- och tillbyggnad av Harbo skola har pågått under två år. Inledningsvis har detaljplanen för skolområdet ändrats för att möjliggöra det som kommunen vill göra på platsen. Detaljplanen vann laga kraft under sommaren 2022.

Anbuden motsvarar inte förväntningarna

Efter det har planering av de nya lokalerna tagits fram och utifrån det ett förfrågningsunderlag. Underlaget skickades ut på upphandling under senvintern 2023 med anbudsöppning i vecka 15. Då Hebyfastigheter AB kan konstatera att de anbud som kommit in inte motsvarar förväntan har beslut fattats att genomföra en ny förfrågan. Beslutet att avbryta nuvarande upphandling kan fortfarande överprövas fram till 2 maj.

Planering utifrån nya omständigheter

Det innebär att projektet skjuts fram i tiden, uppskattningsvis ett halvår. Det var meningen att de nuvarande lokalerna skulle flyttas ur under sommarlovet men det kommer nu tidigast att ske under jullovet 2023/2024. Planering utifrån dessa nya omständigheter startar nu, och vårdnadshavare kommer att få information om hur verksamheten påverkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås