Kom ihåg att svara på ditt erbjudande om skolskjuts

Händer håller i jord

Alla de elever som har rätt till skolskjuts har fått ett erbjudande om skolskjuts hemskickat till sig. Det erbjudandet behöver du svara på.

Svara senast 30 april

Ditt svar på erbjudandet om skolskjuts måste vara inne senast den 30 april för att du ska hinna få ett beslut innan starten av höstterminen 2023.

Ansökan om skolskjuts

För grundskolan är det bara de som har barn som uppfyller något av nedanstående kriterier som behöver ansöka om skolskjuts.

  • barnet börjar förskoleklass
  • barnet har växelvis boende
  • barnet har riskfyllda trafikförhållanden
  • barnet har särskilda skäl
  • barnet har funktionsvariation

För gymnasieskolan är det endast de barn som uppfyller något av nedanstående kriterier som behöver ansöka om skolskjuts.

  • barnet är nyinflyttad i kommunen
  • barnet går på anpassat gymnasium och behöver skolskjuts av särskilda skäl
  • barnet går på anpassat gymnasium och behöver skolskjuts på grund av funktionsvariation.

Uppfyller du inte kriterierna ovan behöver du inte ansöka om skolskjuts för gymnasiet.

Vill du ansökan om skolskjuts gör du digitalt här på vår webbplats: skolskjuts Länk till annan webbplats.
Här hittar du också annan information kring skolskjuts. Även ansökan för skolskjuts måste vara inne senast den 30 april

Har du frågor kring skolskjuts så kan du mejla till skolskjuts@heby.se. Gäller ditt ärende känsliga uppgifter kan du beskriva det så mycket du kan och sedan lämna ett telefonnummer så kommer en handläggare att ringa upp dig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord