Skolinspektionen ger kritik till Heby skola i sin kvalitetsgranskning

Skolinspektionen gör regelbundet kvalitetsgranskningar av skolor. I deras granskningar bedömer de skolan utifrån olika områden så som ledarskap, undervisning, trygghet och studiero och betygssättning.

Både Heby skola åk1-6 och Heby skola åk 7-9 ska enligt skolinspektionens beslut vidta åtgärder inom samtliga områden som bedöms. Inspektionen ger flera exempel där utvecklingsarbeten behöver inledas för skolornas arbete.

Skolorna arbetar aktivt med kvalitetsarbete och tar nu fram åtgärdsplaner för det utvecklingsarbete som behöver genomföras för att höja verksamheternas kvalité enligt inspektionen. Verksamhetschef tillsammans med respektive rektor ansvarar för att arbetet genomförs och förvaltningsstaben ger stöd i det arbetet.

- Vi ser naturligtvis allvarligt på det som skolinspektionen säger och ser att det arbete vi gjort hittills inte räckt till. Vi fortsätter vårt arbete med utgångspunkt i skolinspektionens kritik för att förbättra och utveckla oss inom områdena säger Dan Bergqvist, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun.

Utvecklingsarbetet ska återrapporteras till skolinspektionen senast den 13 respektive den 15 december.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 april 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås