Fortsatt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna i årets medborgarlöfte

Kommunalråd Marie Wilén (Centerpartiet) och Andreas Hansemon, tillförordnad lokalpolisområdeschef för Norduppland undertecknar tillsammans medborgarlöftet 2023.

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande och Andreas Hansemon, tillförordnad lokalpolisområdeschef för Norduppland undertecknar årets medborgarlöfte.

Nu är årets medborgarlöfte undertecknat av Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland. Tillsammans lovar vi att fortsätta att utveckla vårt gemensamma arbetssätt där vi tar fram gemensamma lägesbilder som sedan ligger till grund för vilken inriktning vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska ha.

Samverkan mellan Heby kommun och polisen är en förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är just för att tydliggöra det här samarbetet som vi varje år kommer överens om ett medborgarlöfte. Löftet tydliggör vilka frågor inom kommunens gränser som ska uppmärksammas extra.

- I medborgarlöftet för 2022 enades vi om att systematiskt ta fram lägesbilder för att sedan ta fram gemensamma inriktningar för vårt arbete. Inriktningarna skulle gälla för respektive verksamhets brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Inriktningarna har uppfyllts och därmed lagt grunden för en mer effektiv samverkan som tar sikte på aktuella utmaningar i kommunen. Under 2023 fortsätter vi att utveckla det här arbetet ytterligare, säger Andreas Hansemon, tf Lokalpolisområdeschef Norduppland.

Viktigt med fortsatt utveckling av arbetet

Både Andreas Hansemon och Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, menar att en kontinuerlig uppföljning och utveckling av arbetet är avgörande för att arbetet ska fortsätta att vara framgångsrikt.

- Det vi har lagt till i årets löfte är att fler företag och föreningar ska anslutas till arbetet med lägesbilderna. Det är otroligt viktigt att vi får med deras syn och kunskap i arbetet med att ta fram våra lägesbilder. Det är en viktig utveckling av arbetet, säger Marie Wilén (C).

Fokus på sociala medier

För varje kvartal tas nya inriktningar fram i arbetet. Den nuvarande inriktningen har fokus på kränkningar och brott kopplade till sociala medier. Det är ett problem som identifierats genom den gemensamma lägesbilden och inriktningen kommer att fortsätta fram till sommaren.

- Många av de brott som begås av ungdomar och unga vuxna kan kopplas till sociala medier. När det gäller de yngre målgrupperna handlar det mycket om mobbning och när man kommer upp i åldrarna så kan vi se att många konflikter börjar på sociala medier. Vi vill synliggöra för ungdomarna att vi ser vad som händer. Vi kommer att jobba med ungdomarna kring detta men också med vårdnadshavarna. Det är otroligt viktigt att vuxenvärlden har en inblick i livet på sociala medier och att vi tillsammans gör en insats här, säger Andreas Hansemon.

Medborgarlöfte 2023

Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland lovar att i samverkan fortsätta att utveckla det etablerade arbetssättet med systematiska gemensamma lägesbilder som ligger till grund för beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar.

  • Utveckling av arbetssättet ska ske brett och baseras på utvärdering av tidigare arbete och erfarenheter.
  • De kvartalsvisa inriktningar som beslutas ska ha fortsatt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.
  • Under 2023 ska fler företag och föreningar anslutas till lägesbildsarbetet.

Medborgarlöftet fyller en viktig strategisk funktion i den samverkansöverenskommelse som har undertecknats av Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås