De jobbar för en
stjärnmärkt äldreomsorg

Eva-Lena Jansson och Anna-Karin Pettersson fram en av tavlorna på Lövsta vård- och omsorgsboende.

Eva-Lena Jansson och Anna-Karin Pettersson utbildar sina kollegor inom Stjärnmärkt.

Sedan ett år tillbaka jobbar Anna-Karin Pettersson, Eva-Lena Jansson och deras kollegor Marianne Carlestam och Tina Larsson som instruktörer och utbildare inom Stjärnmärkt. Det innebär att de ger medarbetarna inom kommunens vård och omsorg kunskap och verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetet inom demensvården.

Till vardags jobbar Anna-Karin Pettersson som undersköterska på Lövsta vård- och omsorgsboende och Eva-Lena Jansson som undersköterska på Bemanningsenheten. Tillsammans har de lång erfarenhet av att jobba inom äldreomsorg och med demensvård och under en tid så är de frikopplade från sina ordinarie arbeten för att utbilda kollegorna inom äldreomsorgen.
- Stjärnmärkt är en utbildningsmodell och en kvalitetssäkring från svenskt Demenscentrum. Genom att delta i utbildningen så bygger varje medarbetare på sin kompetens och vi har mycket större förutsättningar att ge en ännu bättre demensvård. Många som har varit med säger att de tycker att det är ännu roligare att jobba efter utbildningen. De har en bättre kunskap och vet att de kan förändra så mycket genom sitt bemötande av den som är sjuk, säger Anna-Karin Pettersson.
Även kollegorna Marianne Carlestam som jobbar på Rungården och Tina Larsson som jobbar på Lövsta är utbildade instruktörer och jobbar med att fortbilda medarbetarna inom Stjärnmärkt.

Rädsla, smärta och oro

Att ha en kognitiv sjukdom/ demenssjukdom innebär i många fall mycket rädsla, oro och ibland även smärta. För de medarbetare som ska möta detta är det viktigt att känna till den sjukes livshistoria, den kan ibland vara helt avgörande för att kunna bemöta den sjuke på rätt sätt. Hur de reagerar i olika lägen kan vara beroende på vad som hänt tidigare i livet. Det i sig kan försämra allmäntillståndet och livskvaliteten.
- Att jobba med och möta kognitiva sjukdomar handlar om att planera en mycket personcentrerad vård. Ingen person är den andre lik och för att den sjuke ska ha en bra livskvalitet måste vården bli personlig. Hur planerar vi en arbetsdag så att den blir bra för den sjuke? Under utbildningen lär vi varandra och diskuterar mycket utifrån olika förhållningssätt, säger Eva-Lena Jansson.

Lyssna på och respektera

Både Anna-Karin och Eva-Lena menar att många inte känner till att demens är en dödlig sjukdom och inte heller vet vad som händer under sjukdomsförloppet.
- Här gäller det verkligen att lyssna och respektera den sjuka. Sedan är det självklart smärtsamt att stå bredvid och se sin sjuka anhöriga och här behöver vi vara ett stöd även för de anhöriga, säger Anna-Karin.

Stjärnmärkta enheter

Nu utbildar Anna-Karin och Eva-Lena enhet efter enhet inom äldreomsorgen. Målet är att alla medarbetare ska genomföra utbildningen. När minst 80 procent av medarbetarna på en enhet har genomfört utbildningen och arbetar med ett utvecklingsarbete (som följs upp) utifrån utbildningens kriterier blir hela enheten Stjärnmärkt av svenskt demenscentrum.
- Vi har ett fantastiskt roligt uppdrag. Det är så roligt att få jobba med de här frågorna och se våra kollegor utvecklas och framför allt är det tillfredsställande att se hur vi som organisation får en samlad stark kompetens kring demensvården. Vårt största fokus är ju våra brukare och att ge dem den bästa personcentrerade vården vi kan, säger Eva-Lena.

Läs mer om Stjärnmärkt på Svenskt Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås